Tekst

Teksten corrigeren en redigeren zijn de kerntaken van 6575. Het uitgangspunt daarbij is het bewaren van de stem van de auteur, terwijl de taal gecorrigeerd en de inhoud gestroomlijnd wordt. Zo zal de uiteindelijke tekst de gewenste informatie optimaal overbrengen, terwijl uw persoonlijke stijl in tact blijft.

Werkwijze
Na eerste lezing van aangeleverde tekst ontvangt u een advies op maat. Naar aanleiding van de bespreking van dat advies zal de tekst geredigeerd worden. Het resultaat wordt na overleg waar nodig bijgewerkt, opdat het eindresultaat uw volledige instemming zal hebben.

Wat ik mooi vind aan wat jij doet is dat je de inhoud in tact laat, maar het wel krachtiger uit via de tekst.
auteur OntwikkelZelf.nl

Ik ben blij met hoe je communiceert en hoe jij mij helpt met mijn tekstuele blinde vlekken.
auteur VerkopersOnline.nl

Reacties gesloten.