Slavernij database 3.0 online

Met ingang van 2 maart 2020 staat een nieuwe versie van de Generale Lijsten der Hoofdgelden-database online.

Bestaande informatie werd aangevuld of verbeterd, nieuwe koppelingen van plantages en eigenaren zijn toegevoegd. In totaal werden 20 plantages verwerkt in de database.

Diorama van Plantage Merveille, tussen de Surinamerivier en de Pauluskreek, omstreeks 1829 (door Gerrit Schouten).

Om een voorbeeld te geven: met behulp van inventarissen, kaarten uit het archief van Leupe, huwelijksgegevens en het verloop van de betreffende personen in de GLdH kon worden vastgesteld dat Jan Audenrogge, Jan Planteau en Laurens Nicolaas Goede via hun huwelijk met Apolonia Audenrogge de opeenvolgende eigenaren waren van plantage Appecappe en niet Willem Pedij zoals in de vorige versie vermeld stond op basis van andere bronnen.

Andersom bleek uit vergelijkbare bronnen dat de plantage Penoribo juist wel toebehoorde aan Willem Pedij. Hoewel hij stierf in 1724 en zijn weduwe in 1728 hertrouwde met Daniel Pichot – degene die in de vorige database versie als eigenaar van Penoribo stond vermeld – bleef men in de GLdH tot minstens 1734 Willem Pedij voor deze plantage noteren.

Kijk hier voor de volledige lijst aan verwerkte plantages, en hier voor het doorzoeken van de database.

Reacties gesloten.